TechAnkara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları Nedir?

TechAnkara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları; yerli üreticilerin üretim ve tedarik kapasitelerinin artırılması, endüstrinin talep ve ihtiyaçlarına yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli çözümler sunulması amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi tarafından organize edilen işbirliği platformudur.

2015 yılından bu yana gerçekleştirilen etkinlikler ile Ankara’da faaliyet gösteren ve üretim girdisi olarak önemli miktarda bilişim ve destek hizmetleri, malzeme, makine ve insan kaynağı satın alan veya ithal eden büyük şirketler ile kurumsal düzeyde iletişim geliştirilmekte ve tedarik potansiyeli arz eden girişimcilerimizle irtibat kurmaları sağlanmaktadır.

Şu ana kadar MAN, TAI, Mitaş Poligon ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile TechAnkara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 70 tane firmaya söz konusu firmaların ihtiyacına yönelik yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli çözümlerini sunum yaparak tanıtma imkanı verilmiştir. Buluşmalar sonrasında firmaların yaptıkları görüşmeler Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından diğer ilgili firmalar ile kurumsal düzeyde takip edilip tedarikçi adayı firmalara devlet destekleri, fon kaynaklarına erişim, test ve sertifikasyon, markalaşma, kurumsallaşma ve ticarileşme noktalarında rehberlik sağlanmaktadır.

Etkinliklere katılan firmalar, yerli teknolojilerin tedarik ağlarına dahil olma fırsatı ve rekabet avantajı sağlamakta, Ankara’nın büyük sanayi kuruluşları ile bilim, teknoloji ve inovasyon temelli ürünler geliştiren küçük ve orta ölçekli teknoloji firmaları ve girişimciler arasında iş ağları kurulmasına katkı sağlanmaktadır.